Opningstider

Billingen Seterpensjonat har open kafe kvar dag i sommarsesongen frå 15. juni til 15. august, og i påska. Ellers ope på bestilling.

For overnatting og servering utanom hovudsesongen;  ring eller send e-post.

Frå 15. juni til 15. august har vi ope kvar dag for både servering og overnatting.

Kafèen er open fra 12-17.

Ope på bestilling for grupper heile året.

Billingen Seterpensjonat passar godt til ulike familiefeiringar, bedriftssamlingar og venelag i vakre omgjevnader.

Billingen er eit naturleg utgangspunkt for turar i Reinheimen, Breheimen og Tafjordfjella.

Vi kan skreddarsy opphald etter ønskje.


Den nakne kroppen ynskjer klær,
den svoltne å bli metta.
Men um vi meir enn nøgdi fær,
blir hugen aldri stetta.

Jan-Magnus Bruheim