Opningstider

Billingen Seterpensjonat har open kafe kvar dag i sommarsesongen frå 15. juni til 15. august, og i påska. Ellers ope på bestilling.

For overnatting og servering utanom hovudsesongen;  ring eller send e-post.

Frå 15. juni til 15. august har vi ope kvar dag for både servering og overnatting.

Ope på bestilling for grupper heile året.

Billingen Seterpensjonat passar godt til ulike familiefeiringar, bedriftssamlingar og venelag i vakre omgjevnader.

Billingen er eit naturleg utgangspunkt for turar i Reinheimen, Breheimen og Tafjordfjella.

Vi kan skreddarsy opphald etter ønskje.


Den nakne kroppen ynskjer klær,
den svoltne å bli metta.
Men um vi meir enn nøgdi fær,
blir hugen aldri stetta.

Jan-Magnus Bruheim